INFOLINKA DONGEMINI

Tel: +420 380 738 627
      +420 602 369 762

Neváhejte nás kontaktovat

EKOLOGICKÁ DROGERIE

Společnost DonGemini s.r.o. je ryze česká firma zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou prostředků na praní, mytí
a čištění bez obsahu fosfátů, zeolitů a silikátů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Aktualizováno (pondělí, 2 ledena 2012, 13:30 hod )

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem a vztahuje se na spotřební zboží u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z č. 513/1991 Sb..

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou – fakturou (daňový doklad).

2. Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace, popřípadě  přiložte fotodokumentaci pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na zboží u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud jste obdržel/-a od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-a (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-a výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu prodejce.

DonGemini s.r.o., Náměstí č.p.3, 382 26 Horní Planá

tel: 380 738 627

4. Uplatnění reklamace

Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • poštou na adrese: DonGemini s.r.o., Náměstí č.p.3, 382 26 Horní Planá
  • emailem na adresu: obchod@dongemini.cz
  • osobně na adrese: DonGemini s.r.o., Náměstí č.p.3, 382 26 Horní Planá

5. Další ustanovení

V provozovně firmy bude spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně nahrazeno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

6. Lhůta pro vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01.03.2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.